שאלות נפוצות

 ראשי / שאלות נפוצות
 • מדוע הוקם ארגון גננות מחנכות? פתח או סגור

  הקמת הארגון נבעה מתחושת תסכול גדולה של ציבור הגננות, אשר במשך שנים, למרות פניות חוזרות ונשנות להסתדרות המורים, לא קיבל מענה למצוקותיו ולא זכה לייצוג הולם.

  רפורמת "אופק חדש" החריפה את מצוקת הגננות והנחיתה עליהן תכניות חדשות שגרמו ללחץ ועומס בלתי נסבלים על הגננת. במקביל, נשללו מן הגננת שעות ניהול להן הייתה זכאית קודם לכן, שעות משמעותיות וחשובות למילוי משימות ניהול. תנאי הגננות הורעו, שכרן נפגע ביחס למורים, הפנסיה נפגעה.

  קבוצת גננות שחשבה שכך לא ניתן להמשיך יותר, ושהבינה שהגננות ראויות לייצוג הולם ולמתן מענה והתייחסות לאינטרסים המיוחדים של ציבור הגננות בארץ, יזמה והקימה ארגון גננות חדש, הוא "ארגון הגננות המחנכות", הארגון הוא ארגון עובדים המייצג את הגננות, ומהווה כתובת לגננות. במקביל הציב לעצמו הארגון מטרה לנסות ולהביא לשינוי המצב הקיים ולמקם את חינוך ילדי הגיל הרך ומקצוע הגננת במקום הראשון, עם כל הכבוד והיחס הראוי להם.

 • מהן מטרות ארגון גננות מחנכות? פתח או סגור

  "ארגון גננות מחנכות" הציב לעצמו חזון ארוך טווח. החזון מתייחס בין השאר לשלושה היבטים מרכזיים:

  א. שיפור איכות החינוך הקדם יסודי בארץ- העמדת הילד וצרכיו הבסיסיים יהיו בראש מעייניה של הגננת המקצועית המשתלמת והמעודכנת, המתאימה את תכנית עבודתה בגן לצורכי כל באי הגן.

  ב. הכרה במורכבות תפקידי הגננת ובכישורים הנדרשים לכך-  מורכבות עבודתה של הגננת והאחריות המקצועית והאישית הרבה המוטלת עליה, מחייבת תגמול הולם וראוי. מלבד היות הגננת אחראית על התחום הפדגוגי הגננת היא גם מנהלת הנדרשת ליכולת ניהול צוות, לקבל החלטות לפעמים בסיטואציות מורכבות מאוד, להתוות מדיניות חינוכית, להיות בעלת יכולת קשב והכלה של ילדים והוריהם ועוד...

   ג. דאגה לשיפור מעמד הגננת והעצמתה. שיפור שכרה ותנאי עבודתה     

  "ארגון גננות מחנכות" מאמין בקשר הישיר המתקיים בין גננת מועצמת, מוערכת ומתוגמלת כראוי, המשמשת כמודל חיקוי לילד, לבין שיפור איכות החינוך בגיל הרך. לכן שם לו הארגון מטרה לממש את חזונו ולפעול לשיפור המצב הקיים.

   

 • מהו התוקף המשפטי של הארגון? פתח או סגור

  "ארגון גננות מחנכות" היא עמותה חוקית הרשומה כדין ברשם העמותות. אנו פועלות ללא לאות, ותוך מאבק במשרד החינוך ובהסתדרות המורים כדי לקבל הכרה כיחידת מיקוח נפרדת, לצורך הפיכה לארגון יציג.

   

 • מהו הסכם קיבוצי? פתח או סגור

  הסכם קיבוצי הוא הסכם שנערך בין ארגון עובדים לבין המעביד. ההסכם הקיבוצי נועד להסדיר את מערכת היחסים בין המעבידים והעובדים, כאשר הצד החותם על ההסכם מטעם העובדים הוא ארגון העובדים היציג שלהם. 

 • האם ניתן לבטל הסכם קיבוצי? פתח או סגור

   בהסכמים קיבוציים, יש להבחין בין התקופה הקבועה בהסכם לבין התקופה שלאחר מכן. במהלך התקופה ההסכמית – לא ניתן לבטל את ההסכם. לאחר תום התקופה ההסכמית – ההסכם הופך להסכם לתקופה בלתי קצובה, ואז ניתן לבטלו בהודעה מוקדמת של 60 יום.

  • לפני סיום תקופתו של הסכם קיבוצי, ארגון העובדים והמעביד מנהלים מו"מ לקראת חתימתו של הסכם חדש או הכנסת תיקונים ושינויים בהסכם הקיים.
  • כל עוד לא מושג הסכם חדש, ההסכם הקודם עומד בתוקפו אם לא נמסרה לגביו הודעת ביטול.

   "ארגון הגננות המחנכות" שואף להיות ארגון יציג ולגבש הסכם חדש, המותאם לגננות.

 • מהו ארגון יציג? פתח או סגור

  מעמדו היציג של הארגון נקבע בחוק, כארגון עובדים שמספר החברים בו (השייכים ליחידת המיקוח) הוא הגדול ביותר.

 • האם ניתן להיות חברה בשני ארגונים? פתח או סגור

  ע"פ תקנון העמותה לא ניתן להיות חברה בשני ארגונים.

 • האם במעבר לארגון גננות מחנכות עדיין נהיה מחויבות ל'אופק חדש'? פתח או סגור

  כן, משנחתם ההסכם הקיבוצי בידי הצדדים, הוא נרשם כחוק, והופך להיות בעל תוקף המחייב את המעבידים החתומים עליו ( במקרה שלנו משרד החינוך) ואת כל העובדים של אותם מעבידים, גם אם אינם חברים בארגון העובדים.

   

 • מה הזכויות לחברות הארגון? פתח או סגור

  חס אישי ומענה  מהיר על כל פנייה, ייעוץ מקצועי לסוגיות עבודה/מענה אישי לבעיות אישיות.

  *ייעוץ וייצוג משפטי - חברות הארגון יזכו לייעוץ והגנה משפטית ע"י עו"ד המומחים בדיני עבודה.

  *שירותים ארגוניים : מתן ייעוץ לקראת יציאה לשנת שבתון, טיפול בקרנות ההשתלמות, הכוונה וייעוץ לקראת פרישה לגמלאות, ייעוץ בעניין זכויות הגננת ועוד.

  *הגנה מפני התעמרות של מפקחות, ודרישות לא חוקיות מצד נציגי הרשות.

  *סיוע בניסוח מכתבי תגובה למפקחות ולהורים.

   

  *רווחה, נופש ופנאי - הזמנת מגוון רחב של פעילויות רווחה, נופש ופנאי, באמצעות כרטיס האשראי "לאומי-כארד" .

   *כרטיס אשראי "לאומי-כארד" - כרטיס האשראי שמלווה את חברות הארגון. • הכרטיס ניתן ללא עלויות (פטור מלא מעמלת דמי כרטיס) 

  *כרטיס החבר "שי לגננת" - כרטיס מגנטי אישי, המעיד על חברות ב'ארגון גננות מחנכות'  ובו מוטען השי לפסח.

  *כרטיס הטבות - ניתן להטענה במהלך כל השנה עד 1000 ₪ באמצעות כרטיס 'לאומי-כארד' בהנחה 15% הנחה , והנחות מוגדלת בראש השנה ובפסח.

  *עמותה פדגוגית – זכאות להצטרף ל"עמותה הפדגוגית" למועסקי משרד החינוך.  ההצטרפות לעמותה אינה כרוכה בתשלום. ומעניקה לך הטבות מטעם המעביד.

   *יומן הגננת- סוף סוף, יומן המיוחד לנו. לא יומן המורה.

   

 • קרנות ההשתלמות פתח או סגור

  ההצטרפות לקרן השתלמות היא זכות ביחסים שבין עובד לבין מעבידו. אין לזכות זו קשר ישיר לארגון העובדים שבו העובד חבר. (גם לעובדים שאינם חברים בארגון עובדים – יש קרן השתלמות, ככל שהסכימו על כך עם מעבידם). קרנות ההשתלמות, של כלל עובדי ההוראה, מנוהלות כיום בבנק הבינלאומי. במעבר לארגון הגננות לא תיפגענה זכויותייך ותקבלי ייעוץ והכוונה בעת הצורך.

 • מהו "ביטוח הדדי" ומה יחליף אותו? פתח או סגור

  הביטוח נקרא כיום "ביטוח חיים ונכות" הניתן באמצעות חברת הפניקס. הביטוח בתוקף עד ל- 31.12.2012. בתום תקופת הביטוח, תוכלנה חברות הארגון להצטרף לביטוח קבוצתי דומה בחברת הפניקס.

 • בעת שביתה של ההסתדרות, האם גם חברות ארגון גננות מחנכות ישבתו? פתח או סגור

  כל עוד ההסתדרות הוא הארגון היציג, אנו פועלות בהתאם להחלטותיו

 • מהן ההקצאות הניתנות לארגון עובדים מהמעביד? פתח או סגור

  משרד החינוך מעביר לארגוני המורים ('הסתדרות המורים היסודיים' 'ארגון המורים העל-יסודי') תקציבים עבור: השי השנתי, דמי עמית- לפעילויות תרבות ורווחה, מלגות ללימודים, יומן המורה ועוד. בשלב זה, אנו פועלות להקמת "עמותת גננות" שתעניק את מכלול ההטבות הניתנות כיום בארגוני המורים. עד להקמת העמותה תקבלנה חברות הארגון את ההטבות דרך צינורות 'ארגון המורים העל-יסודי'. כמו כן, אנו פועלות להקמת "קרן לקידום מקצועי" ייחודית לגננות שבעתיד תעניק הלוואות ומענקים ללימודים.

 • מדוע כדאי להצטרף לארגון? פתח או סגור

  ארגון גננות מחנכות, כשמו כן הוא, נועד לייצג נאמנה את קידום מעמדה ותנאי העסקתה של הגננת בישראל. בנוסף, שם לו הארגון למטרה את הדאגה לשיפור איכות החינוך בגיל הרך. אנו מאמינות ששתי המטרות כרוכות האחת בשנייה- גננת מוערכת ומתוגמלת כראוי תשמש מודל חיקוי עבור הילד בגיל הרך. הארגון הוקם על-ידי גננות ולמענן, הוא מורכב מ- 100% גננות ויפעל לחיזוק והעצמת הגננת, להכרה בייחודיות ומורכבות תפקידיה ולהכרה במגזר הגננות כיחידת מיקוח נפרדת בעלת צרכים ייחודיים. ככזה, יפעל לפתרון הבעיות הקיימות כיום. הארגון יפעל תוך שקיפות מלאה כמתחייב ע"פ החוק, והחלטותיו לא תהיינה תלויות במגזר אחר ובשיקולים שלא מענייננו. אם גם לך גננת יקרה חשוב ייצוג הולם ואמיתי הצטרפי אלינו, הארגון הוא ביתך החדש!

 • מי יכולה להצטרף לארגון? פתח או סגור

   

  לארגון יכול/ה להצטרף גנן/ת מוסמך/ת, וגנן/ת שכיר/ה העובד/ת בפועל.

   

   

 • מהו גובה דמי החבר בארגון גננות מחנכות? פתח או סגור

  בהתאם להחלטת מוסדות הארגון, גובה דמי החבר עומד על 50 ₪ לחודש לגננת העובדת בחצי מישרה ומעלה.

 • כיצד מצטרפים לארגון גננות מחנכות? פתח או סגור

  לוחצים על הקישור.

  ההצטרפות מתבצעת על ידי מילוי טפסי ההצטרפות, אישור התקנון, מסירת פרטי אמצעי תשלום, והתנתקות מהסתדרות המורים

 • האם ניתן לקבל ייעוץ פסיכולוגי אישי מסובסד? פתח או סגור

  כן.הסיוע ניתן תוך שמירה על סודיות מוחלטת:

  * יעוץ וטיפול אישי, זוגי ומשפחתי
  *
  עזרה בהתמודדות עם מתח וחרדות

  *
  סיוע במצבי שחיקה ומשבר

  מוקד שירות ארצי בטלפון: 03-9502343

   

 • מה הקשר בין ארגון המורים לארגון גננות מחנכות? פתח או סגור

  משרד החינוך מעביר הקצאות לעובדי ההוראה באמצעות הארגונים היציגים. מאחר שארגון הגננות אינו יציג עדיין, ארגון המורים משמש צינור העברת הכספים. ארגון גננות מחנכות קונה את השרות הזה ואת הטבות הפנאי והרווחה מארגון המורים.  

   

 • לאיזו הגנה משפטית זוכות חברות ארגון גננות מחנכות? פתח או סגור

   

  חברות הארגון יזכו לייעוץ והגנה משפטית ע"י משרד עו"ד ליאת שושן- ברק המתמחה בדיני עבודה בכלל, ובמשרד החינוך בפרט.

 • כיצד באה לביטוי פגיעתו של "אופק חדש" בתנאי גננות? פתח או סגור

  קראי כאן