טיולי חוויה- קיץ תשע"ה

 ראשי / טיולי חוויה- קיץ תשע"ה
בחודש יולי 2015 התקיימו מספר טיולי חווייה לחברות הארגון,
ביפו, קיסריה וחמי יואב.
עיניכן הרואות: