מחקרים ומאמרים בחינוך

 ראשי / מחקרים ומאמרים בחינוך

קישורים למחקרים

 1. ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך/פרופ' פ. קליין ודר' י. יבלון. כאן
 2. תמונת מצב-הגיל הרך לאן? ...בעקבות גילויים של טיפול בעייתי בילדים במסגרות לגיל הרך. כאן
 3. קווים מנחים לעשייה החינוכית הקדם יסודית-יישום הרפורמה באגף הקדם יסודי כאן
 4. התפתחות מקצועית של מורים, "אופק חדש" ועמדת המכללות והאוניברסיטאות/אריה קיזל ונעמי דיקמן. כאן
 5. מדיניות המחייבת פיקוח על מסגרות חינוך-טיפול בגיל הרך...תורמת לאיכותן של מסגרות אלו./פרופ' רוזנטל מרים. כאן
 6. Gwen Dewar-השפעת יום לימודים ארוך בגנים על כישורים חברתייים של ילדים. מסקנות והמלצות. כאן
 7. לחץ ושחיקה אצל גננת/צפורה אשרת. כאן
 8. משמעויות ההשקעה בתינוקות ובילדים בגיל הרך/פרופ' פ. אוברקלייד כאן
 9. החינוך הקדם יסודי בישראל/ מרכז טאוב 2012, כאן
 10. עליה ברמת הקורטיזול (הורמון המעיד על לחץ) אצל ילדים השוהים במעונות- כאן
 11. שימוש במחשב לא תורם להישגי הילדים- כאן
 12. ממצאי סקר "אופק חדש" בגני הילדים בתום שנתיים ליישומו המלא (תשע"ב-תשע"ג) כאן
 13. הערכת רפורמת אופק חדש ע"י ראמ"ה- כאן

 

ממחלקת המחקר של הכנסת:

 1.  הסבת אקדמאים להוראה-כאן
 2.  השינויים בתנאי העסקה של גננות בעקבות הסכם "אופק חדש"- כאן 
 3.  נתונים על העסקת מלוות אישיות לתלמידים עם צרכים רפואיים-כאן
 4.  מעמדן של הסייעות בגני הילדים-כאן   
 5.  תמריצים לעובדי הוראה-כאן
 6.  מעמד המורה בישראל ובמדינות הOECD- כאן
 7.  ימי חופשה במערכת החינוך לעומת המשק, סקירה משווה -כאן
 8.  הפיקוח על תכני החינוך לגיל הרך-כאן
 9.  צהרונים תשע"ג- נתונים והערכות- כאן

 

 קישורים למאמרים

 1. "ממחקר לעשייה"- דו"ח של הועדה לבחינת דרכי החינוך לגיל הרך, בראשותה של  פרופ' פנינה קליין כאן
 2. מאפייני האינטראקציה החינוכית  התיווכית והשפעותיהם על ילדים בגיל הרך/פרופ' פ. קליין   כאן
 3. דפוסי מעורבות של גננת [משרד החינוך]. כאן
 4. דרישה לשינוי סדר העדיפות הלאומי ולהכרה בצרכיהם ובזכויותיהם של ילדים בגיל הרך- כאן
 5. חשיבות המשחק בחצר/ עלון מקוון של האגף לחינוך קדם יסודי.  כאן
 6. האוטונומיה של הגננת בעידן אופק חדש/ד"ר יעל דיין  כאן
 7. ביטאון מופ"ת/אוסף מאמרים חינוכיים  כאן
 8. הגיל הרך דורש שינוי חברתי/מיריק שניר   כאן
 9. להפוך את הפירמידה/ד"ר יעל דיין  כאן
 10.  מארז מתנ"ה תשע"ג   כאן
 11.  קשרי גומלין ושותפות: יחסי הורים ומערכות חינוך בגיל הרך/ דר' תמר ארז. כאן
 12.  חוקרים @ הגיל הרך- כתב עת מדעי כאן  [מגוון מאמרים]
 13.  מה למדת בגן היום? / קבלסון אסתר. כאן
 14.  אוסף מאמרים בנושאי חינוך-תכנית שוורץ, האוניברסיטה העברית כאן
 15.  ספרות ילדים, אתר "הגיל הרך", כאן
 16.  חינוך וטיפול מיטביים בגני הגיל הרך: הפער בין הרצוי למצוי והמלצות לשיפור/דר' תמר  ארז ודר' קלודי טל כאן
 17.  על למידה, הוראה, העשרה וקשרים אפשריים ביניהן/ ד"ר קלודי טל, פסיכולוגית התפתחותית כאן
 18. הוראת השואה בגני ילדים/קלודי טל
 19. פיקוח על מסגרות חינוכיות-טיפוליות לילדים בגיל הרך/ לאור, בן אריה
 20. מערכות יחסים בין מבוגרים בגן
 21. ניהול צוות וצוותים
 22. מקורות התמיכה של מנהלת הגן בשנים הראשונות
 23. נרטיבים בגן
 24. דוח שמיד-ילדים בסיכון ומסגרות חינוכיות