לקראת תרגיל התגוננות ארצי

 ראשי / לקראת תרגיל התגוננות ארצי

לקראת תרגיל התגוננות ארצי-כנס הכנה יהיה ע"ח שעות פיקוח

ראו מכתב סימה חדד סעיף 6 ב'