ההסכם הראשון עליו חתמה יפה בן דוד מביש ופוגעני

 ראשי / ההסכם הראשון עליו חתמה יפה בן דוד מביש ופוגעני

עיכוב עלייה בדרגת תמורת "ביטול" הערכת מפקחת.

קראי מכתבנו כאן