הוצאת הסייעת הרפואית מהגן

 ראשי / הוצאת הסייעת הרפואית מהגן

הוצאת הסייעת הרפואית מהגן -זו שלילת זכות
ביוזמת יו"ר הועדה לזכויות הילד!

המכתב כאן