כנסת וממשל-פרוטוקולים נבחרים מדיוני הוועדות

 ראשי / כנסת וממשל-פרוטוקולים נבחרים מדיוני הוועדות
הערכות לקראת שנת הלימודים תשע"ה- לחצו כאן
 
סייעת שנייה בגני ילדים- לחצו כאן
 
הערכות לקראת שנת הלימודים תשע"ד- לחצו כאן
 
בתי הספר של החופש הגדול לחצו כאן
 
יישום חוק חובה חינם לגילאי 3-4 - לחצו כאן./ ישיבת המשך-כאן
 
לקחי אופק חדש- לחצו כאן
 
חשש מקריסת תוכנית ועדת טרכנטנברג להפעלת צהרונים במוסדות החינוך -לחצו כאן. דיון המשך -כאן.
 
מעמד ההורים במערכת החינוך -  לחצו כאן.
 
תנאי העסקת סייעות- דיון בוועדה לקידום זכויות האשה- לחצו כאן

סייעות בגני הילדים - האם לא הגיע הזמן להסדיר את מעמדן המקצועי?  -לחצו כאן. 

אפליה בקרב ילדים על רקע משקל - הוועדה לזכויות הילד - לחצו כאן
 
הסתדרות המורים ואופק חדש - מה נעשה ומה צריך לעשות כדי לחזק את המורים? -לחצו כאן
 
החינוך בגיל הרך לקראת שנה"ל תשע"ג - חינוך לכל דבר - לחצו כאן
 
הערכות פיזית לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ג לחצו כאן
 
הערכות פדגוגית לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ג - לחצו כאן
 
מערכת החינוך בישראל- סוגיות מרכזיות שנדונו בועדת החינוך - לחצו כאן

שכר עובדי הוראה בישראל (עמ' 3 + עמ' 17-23) -לחצו כאן
 
אפליה בקרב ילדים על רקע משקל- לחצו כאן
 
סקירה על תקציב משרד החינוך- לחצו כאן
 
מסמך מחלקת המחקר של הכנסת: שינויים בתנאי העסקת הגננת- לחצו כאן
 
מסמך מחלקת המחקר של הכנסת: סקירה משווה- ימי חופשה במערכת החינוך/ ימי חופשה במשק-כאן