נוסח התביעה המלא

 ראשי / נוסח התביעה המלא

נוסח מלא של התביעה על אפליית הגננות מול המורים בהסכם אופק חדש