ניירות עמדה

 ראשי / ניירות עמדה

71. נייר עמדה- הערכות לתש"פ, שילוב ילדים אלרגיים במערכת החינוך 24.7.19

70. נייר עמדה- דיון במעמד הגננת 27.11.18

69. נייר עמדה -הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה 5.11.18

 68. נייר עמדה- ילדים אלרגיים במערכת החינוך 16.7.18

67. נייר עמדה- מצלמות בגני הילדים 16.7.18

66. נייר עמדה- מעמד עובדי ההוראה 16.5.18

65.נייר עמדה- מענה לילדים אלרגיים במוס"ח 31.5.18

64. נייר עמדה- תפקידה של הסייעת בגן 15.1.18

63. נייר עמדה- מדיניות החינוך בגיל הרך 27.11.17

62. נייר עמדה- מצלמות בגני ילדים 24.7.17

61. נייר עמדה- הפיקוח על הצהרונים 16.7.17

60. נייר עמדה- שינוי לוח החופשות דיון 1 / דיון 2

59. מכתב ליוזמי החוק לשינוי לוח החופשות 21.5.17

58. נייר עמדה לדיון בנושא: "מעמד המורה ושכרו" 20.12.16

57. נייר עמדה: תשתית חינוכית מיטבית-  כאן: 6.12.16 וכאן: 29.6.17

56. נייר עמדה- הכרה במקצוע הגננת כמקצוע שוחק, לקראת רפורמת העלאת גיל הפרישה 1.11.16  כאן

55. נייר עמדה: סייעות בריאותיות בגני ילדים, 26.10.16 כאן

54. נייר עמדה: התגייסות לאומית למיגור שיכחת ילדים באוטו ומציאת פתרון טכנולוגי,3.8.16 כאן 

53. נייר עמדה: הגננת אחראית על הילדים רק מרגע הכנסם לגן. 24/07/2016  כאן

52. נייר עמדה: שכר המורים בשפל לעומת מדינות הOECD ומה עם הגננות? 6.7.15 כאן
51. נייר עמדה: סייעת רפואית בגן 29.6.15

50. נייר עמדה: התעמרות בגננות 24.6.15 כאן
49. נייר עמדה: רפורמת סייעת שנייה 15.6.15 כאן
48. נייר עמדה: אבחונים בגן 14.07.14 כאן
47. נייר עמדה :עמדות החייאה בגנים  25.02.14 כאן
46. נייר עמדה: דיון ביטול ציל"ה 11.06.13  כאן
45. ניר עמדה: צהרונים מעקב 24.10.14 כאן
44. נייר עמדה: הערכות פדגוגית לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה 9.8.14 כאן 
43. נייר עמדה: לקחי אופק חדש 20.5.14 כאן
42. נייר עמדה :בתי הספר של החופש הגדול 26.2.14 כאן
41. נייר עמדה: הוספת סייעת בגן 21.1.14 כאן
40. נייר עמדה: שכר עו"ה 6.1.14  כאן
39. נייר עמדה: חינוך חינם- משמעויות ולקחים 25.12.13  כאן
38. נייר עמדה: צפיפות בגנים וגני יוח"א 9.7.13 כאן
37. נייר עמדה: חשש מקריסת תכנית טרכטנברג להפעלת צהרונים במערכת החינוך 25.6.12 כאן
36. נייר עמדה: שינוי גיל חוק חינוך חובה 21.5.13 כאן
35. נייר עמדה: ממלאי מקום בגנים 29.4.13 כאן
34. נייר עמדה: הפגיעה באיכות החינוך בגיל הרך 22.4.13 כאן
33. מכתב ליו"ר ועדת החינוך ח"כ מצנע-הצגת הארגון 14.4.13 כאן
32. קשיי הגננת בקשה לשאילתות כאן
31. נייר עמדה לכנס סייעות ארצי 10.9. 12 כאן
30. נייר עמדה לכנס הסייעות בראשון לציון כאן
29. דף מסרים לדיון ועדת החינוך 13.8.12 כאן
28. נייר עמדה:  הערכות לקראת שנה"ל תשע"ג 5.8.12 כאן
27. נייר עמדה: חיזוק מעמד עובדי ההוראה 1.8.12 כאן
26. נייר עמדה: לדיון השלטון המקומי לקראת תשע"ג 1.8.12 כאן
25. מכתב לח"כ  שמאלוב ברקוביץ' - הסכם אופק חדש פגע בגננות,17.7.12 כאן
24. נייר עמדה: הצגת ארגון גננות מחנכות 10.5.12 כאן
23. נייר עמדה : צהרונים לח"כ ד"ר עינת ווילף 16.7.12 כאן
22. נייר עמדה: אפליית ילדים על רקע משקלם 16.7.12 כאן
21. נייר עמדה: שיפור וחיזוק הגננות 18.7.12 כאן
20. מכתב לח"כ ע. וילף: מכרז לצהרונים 15.7.12 כאן
19. מכתב לח"כ א. זוארץ-הגבלת מספר הילדים בגן 11.7.12 כאן
18. מכתב לח"כ ד"ר עינת ווילף - ליזום דיון על הסתדרות המורים 6.7.12 כאן
17. מכתב לח"כ אורלי לוי אבקסיס-תזונה בגן 6.7.12 כאן
16. מכתב לח"כ אלכס מילר - תנאי העסקת הגננות כאן
15. מכתב לח"כ ד"ר עינת ווילף- הרעת תנאי העסקתן של הגננות 5.7.12 כאן
14. נייר עמדה: לקראת הדיון בנושא סייעות 2.7.12 כאן
13. מכתב לח"כ ד"ר עינת ווילף בנושא מעורבות הורים בחינוך 28.6.12 כאן
12. נייר עמדה: לקראת ישיבה בנושא מעורבות הורים  כאן
11. מכתב ליו"ר ועדת החינוך ח"כ ד"ר ווילף הצגת הארגון 17.6.12  כאן
10. מכתב ליו"ר ועדת חינוך בנושא תקציב המשרד 17.6.12 כאן
9. מכתב ליו"ר הועדה לזכויות הילד - קריסת צהרונים 17.6.12 כאן
8. מכתב לועדת החינוך בנושא שיפור תנאי הגננת כאן
7. מצגת לדיון חינוך לגיל הרך חינוך לכל דבר 1.8.12 כאן.
6. נייר עמדה: השלטון המקומי לקראת תשעג 01.08.12  כאן.
5. נייר עמדה: הסתדרות המורים והסכם אופק חדש- פגיעה אנושה  בגננות בישראל 17.7.12  כאן.
4. נייר עמדה :צהרונים במכרז, האם תנאי המכרז מבטיחים חינוך מיטבי 16.7.12  כאן.
3. נייר עמדה :אפליית ילדים על רקע משקל 16.7.12  כאן.
2.  נייר עמדה: הסייעות בגני הילדים והסדרת מעמדן המקצועי 2.7.12 כאן.
1.  נייר עמדה: מעורבות הורים במערכת החינוך 26.06.12 כאן.