מכתב דרישה לתשלום שכר עבור עבודה בחופשת הקיץ

 ראשי / מכתב דרישה לתשלום שכר עבור עבודה בחופשת הקיץ

1. מכתב באת כוח הארגון -דרישה לתשלום שכר עבור עבודה בחופשת הקיץ - כאן

2. טופס דרישת תשלום על עבודה בחופת הקיץ כאן