דיון משודר מוועדות הכנסת

 ראשי / דיון משודר מוועדות הכנסת

 

מערכת החינוך לגיל הרך לקראת תשע"ג - דיון בדגש על החינוך
דיון בועדת החינוך - מעמדן המקצועי של סייעות 4/7/12

 

מעמד ההורים במערכת החינוך - ועדת החינוך 26/6/12

 

שאילתא שהגיש ח"כ אילן גילאון בנושא גננות מחליפות

 

 

דיון בועדת החינוך בכנסת - הסתדרות המורים ואופק חדש 18/7/12

 

ישיבת ועדת החינוך של הכנסת בנושא מילוי מקום
ודברי נציגות ארגון גננות מחנכות בועדה.