מכתבים לגורמי חינוך שונים

 ראשי / מכתבים לגורמי חינוך שונים
כנס לאחר שעות העבודה לגננות השומרון 23.10.18

הנחיות לא חוקיות מעירית כפר יונה 24.10.18

לאורנה פז- התנייה לא חוקית בהשתלמות גננות 10.11.18

הנחיה לא חוקית לגננות חיפה 7.10.18

למפקחות- חיוב גננת בהשתלמות 23.9.18

דרישה לא חוקית מגננות תל אביב 13.9.18

ביטול ההסעות לגננות שדרות 30.8.18

 פניה לשר החינוך ולמנכ"ל-דרישה לא חוקית מהגננות -ללמוד בחופשה 5.7.18

פנייה לשר החינוך,שר העבודה ושר הבריאות בעקבות נוהל קורס עזרה ראשונה ללא תגמול 3.6.18
פניה מעו"ד לשר החינוך: דרישת עבודה ללא תגמול 7.5.18

למפקחות תל אביב- עבודה ללא תגמול בניגוד לחוק 17.3.18

לשר החינוך- הוצאת הסייעות הרפואיות מהגן 6.3.18

ליפה בן דוד-ביטול הערכה מעצבת תמורה הארכת הפז"ן  19.2.18

ליפה בן דוד-טיפול בבעיות של גננות 13.12.17

פנייה למנכ"ל המשרד- בעיות עם המדגנ"ט 12.12.17

ליפה בן דוד -זכאות גננות להוצאות אש"ל 10.12.17

לסימה חדד :צחצוח שיניים בגן +   גננות רחובות
למנכ"ל משרד החינוך : גננות משלימות ושכר ממלאות מקום 16.10.17
 לסימה חדד : גננות משלימות 
פנייה מיו"ר הארגון אל קב"ט השומרון- דרישות המנוגדות לחוקי העבודה
למפקחות בנושא בחירת מבנה שבוע העבודה ביוח"א
מעו"ד למפקחות בדרישה להפסיק לאלץ גננות לעבוד ביוח"א
לח"כ מאיר כהן- יו"ר השדולה להנהגות בית ספריות בנושא- הפגיעה בגננות
לחברי כנסת-שדולת ההנהגה הבית ספרית, בנוגע ליום המורה/יום הגננת
למנהל מחלקת גני ילדים בתל אביב- פתרון מיידי לגביית כספי הורים

לסימה חדד- דרישה להסדרת גבייה אחידה בכל הגנים בארץ

למנכ"לית מיכל כהן- תוספות שכר ייחודיות לגננת.
לסימה חדד- ימי הערכות בניגוד לחוק
מכתב למפקחות- התערבות מנוגדת לחוק
לסימה חדד- חוקי העבודה חלים גם על הגננת
לשר החינוך- עם העלאת הצעת חוק - אחריות הגננות להודעה על אי הגעת ילד לגן
לסימה חדד- זימון גננות נהריה למפגשים מעבר לשעות העבודה

לסימה חדד- עבודה בגן בהעדר סייעת

לסימה חדד- דרישה להפסקת פעילות הפוגעת בגננות

לסימה חדד -בקשה להערכת הגננת באופן הוגן +מסמך של האגף
לסימה חדד-סקר שביעות רצון ההורים מהגן
למנכ"לית מיכל כהן - גן תלת גילי פוגע בילדים ובצוות.
למדור תנאי שירות עו"ה-בנוגע לזכאות לשעת הנקה עבור גנות יוח"א
מסמך הארגון: תשתית להפעלת מערכת חינוך מיטבית לגיל הרך-הועבר לאנשי אקדמיה
מכתב לנשיא ריבלין -גן זה לא מחסן -המשבר בגני ילדים לגילאי שלוש/ארבע

לדר' עירית ליבנה- ילד עם בעיה רפואית בגן ללא סייעת צמודה 11.1.15

לסימה חדד: מתן הוראות לגננות בניגוד לחוזרי מנכ"ל ולסיכומי הארגון היציג
לסימה חדד - ימי חשיפה בגנים תשע"ג  האם יש צורך?
ימי חשיפה תשע"ה -הוראות חדשות ממשרד החינוך
לסימה חדד- שינוי תוכן והוספת משימות לשעות נוספות חמ"ד 7.11.14
מכתב למנכ"לית משה"ח בנושא דמי שתיה למשלימות
דו"ח פעילות –ועד מנהל ארגון גננות מחנכות תשע"ד
תוצאות סקר: עולם ישן-אופק חדש
תגובת הארגון לתשובתה של סימה חדד מה יפית לגננות שדרות
מכתב לשר החינוך בנושא :ימי חשיפה בגנים
מכתב מסימה חדד מה יפית למפקחות :אופק חדש-36 שעות נוספות 21.11.13
1.מכתב לסימה חדד מה יפית: הנדון דרישת תגמול לגננות עבור שעות נוספות 30/10/13
2. תשובה מסימה חדד מה יפית ליו"ר הארגון
3.תגובת דורית חזן לסימה חדד מה יפית 17/11/13
מכתב לשר החינוך בנוגע לפגיעה חמורה בגננות יוח"א
מכתב לשר החינוך  בנושא גננות חולות 24/9/13
 מכתב לשר החינוך  בנוגע לנוהל היעדרויות גננות.

מכתב לשר החינוך בנגע להתנהלות מזכ"ל ההסתדרות 27.3.13

מכתב בנושא נוהל מילוי מקום לגננת נשלח לגננות, למפקחות, ולרשויות.
הדרכה לדיבור נכון- מכתב לסמנכ"לית משרד החינוך 17.11.12

 למנכל"ית- אפליה בהמרת שכר לגננות לעומת גננות חט"צ