זכויות ונהלים

 ראשי / זכויות ונהלים

זכויות הגננת ומינהלה:

אחריות למציאת מילוי מקום לגננת-הנחייה האגף

בקשת הצטרפות לקרן פנסיה-  כאן

בקשה להעברה ממחוז למחוז או בתוך המחוז

בקשה לאישור תשלום משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים בגין בן משפחה

בקשה לאישור חופשה ללא תשלום

בקשה לאישור חופשה ללא תשלום בתוך שנת הלימודים

בקשת אישור לעבודה נוספת

בקשת החזר שכר לימוד

דוח חודשי לגננת - כאן.

דוח חודשי- טופס פרטים לממלאת מקום  - כאן

החזר נסיעה ללימודים-כאן

החזרי נסיעה-תיקון הרפורמה בתח"צ 9/2016

הצהרה על מחלת ילד- כאן

הצטרפות לקרן השתלמות כאן

הצהרת עובד ממלא מקום  - כאן

הרשמה לקורסים המקוונים תשע"ט לעו"ה שאינם בשבתון - לחצו כאן

הזמנת תוכנת אופיס מוזלת לעו"ה כאן

זכויות ביטוחיות לגננות-כאן

חוברת הקורסים והשתלמויות לשנת תשע"ט לחצו כאן

חובת הגשת תכנית עבודה שנתית ב ל ב ד. הוראת מנהלת האגף-כאן

חישוב דרגה- פנייה למינהלת אופק:1700-550-043

טופס 101 -כאן

ימי חשיפה- אין חובה על הגננת לנכוח. כאן

לקראת הערכה לעליה בדרגה- הסבר התהליך

מילגת לימודים תשע"ט לחברות ארגון הגננות -כאן

הסבר לבקשת מילגה -כאן

בירורים בטלפון:03-7106764/94 בשעות 14.00-15.30

מילוי מקום לגננת באחריות המעביד-חוזר כאן

מדדי הערכה לקראת קידום בדרגה

מתנ"ה תשפ

עדכון פרטי חשבון בנק- כאן

ערעור על העברה יזומה

קורס עזרה ראשונה -הכרה ותגמול לצבירה באופק

קצובת נסיעה -טופס- כאן

שבתון- בירורים ומידע

שבתון-טופס הצטרפות לקרן השתלמות כאן

 

 נהלים:

אופק חדש-הנחיות לעו"ה

אופק חדש- שאלות ותשובות

אחריות הסייעת לילד בעת איחור הוריו

איסור העסקת מאבטח במימון הורים

בעלי חיים בגן [סעיף 9.7]
גננות חונכות- תפקידים
 
דיווח על תאונת ילד- פקס למשלוח הדו"ח:
מחלקת ביטוח משרד החינוך: 02-5602369 
קרן ענבל: 03-9778144
וגם למפקחת, לראש מחלקת החינוך ובתיק הגן.
הזנה במסגרות חינוך -הנחיות משרד הבריאות
הזנה במוסדות חינוך- חוזר מנכ"ל משרד החינוך
הנחיות לשילוב ילד עם רגישות למזון במוס"ח