טפסים חיוניים לניהול גן

 ראשי / טפסים חיוניים לניהול גן

מאגר  חוזרי המנכ"ל- כאן

 טפסים:

(הטפסים נלקחו בחלקם מאתר משרד החינוך)

יש לשלוח את הדו"ח בפקס:

ל-  03-9620909

וגם 02-5602369

וגם 03-9778100

וגם למפקחת הגן ולראש מחלקת החינוך ברשות.

  • הפנייה לוועדת שילוב או השמה- כאן
  • הוראת סימה חדד לגבי הגשת תכנית עבודה -כאן
  • טופס תח"י -כאן
  • טופס תל"א -כאן
  • טופס ויתור סודיות-כאן
  • פנייה לוועדת חריגים להשארת ילד שנה נוספת בגן -כאן
  • רשימה מנחה לבדיקת הבטיחות בגן-  כאן

    טפסים לתחילת השנה

      טפסים לשימוש הגננת - מקצועי