טפסים חיוניים לניהול גן

 ראשי / טפסים חיוניים לניהול גן

מאגר  חוזרי המנכ"ל- כאן

 טפסים:

(הטפסים נלקחו בחלקם מאתר משרד החינוך)

 • אחריות הסייעת להשאר עם ילד שהוריו מאחרים
 • בקשה למסירת דו"ח תאונה להורים כאן
 • דוח אירוע חריג -  כאן
 • דוח על תאונת ילד בגן - כאן
 • הנחיות:התנהלות בעת אירוע פציעה
  בכל מקרה של פציעת תלמיד יש להתקשר לטלפון:
  1-700-55-00-96

  השירות ניתן בכל ימי הלימוד הרשמיים של המגזרים השונים,
  07:30-16:00 השעות בין

  * הפניה למוקד זה – רק במקרים של פגיעה או פציעה שגרתיים,
     ולא במקרים של מחלה או בעיית בריאות אחרת.
  * בכל מקרה של פינוי תלמיד בשגרה או בחירום, יש ליידע את
     ההורים על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על-ידי מבוגר, אלא
     אם אחד מהורי התלמיד הגיע ללוותו.

יש לשלוח את דו"ח התאונה בפקס:

ל-  03-9620909

וגם 02-5602369

וגם 03-9778100

וגם למפקחת הגן ולראש מחלקת החינוך ברשות.

 • הפנייה לוועדת שילוב או השמה- כאן
 • הוראת סימה חדד לגבי הגשת תכנית עבודה -כאן
 • טופס הפנית ילד לבית חולים לאחר תאונה בגן- כאן
 • טופס תח"י -כאן
 • טופס תל"א -כאן
 • טופס ויתור סודיות-כאן
 • פנייה לוועדת חריגים להשארת ילד שנה נוספת בגן -כאן
 • רשימה מנחה לבדיקת הבטיחות בגן-  כאן

  טפסים לתחילת השנה

      טפסים לשימוש הגננת - מקצועי