טפסים חיוניים לניהול גן

 ראשי / טפסים חיוניים לניהול גן

מאגר  חוזרי המנכ"ל כאן

הטפסים נלקחו בחלקם מאתר משרד החינוך ומחוזרי מנכ"ל

 

בקשה למסירת דו"ח תאונה להורים כאן

דוח אירוע חריג -  כאן

דוח על תאונת ילד בגן - כאן

יש לשלוח את הדו"ח בפקס:

ל-  03-9620909

וגם 02-5602369 וגם 03-9778100

וגם למפקחת הגן ולראש מחלקת החינוך ברשות.

הפנייה לוועדת שילוב או השמה- כאן

הוראת סימה חדד לגבי הגשת תכנית עבודה -כאן

חוזר מנכ"ל מעודכן 2016 -כאן

טופס תח"י -כאן

טופס תל"א -כאן

טופס ויתור סודיות-כאן

פנייה לוועדת חריגים להשארת ילד שנה נוספת בגן -כאן

רשימה מנחה לבדיקת הבטיחות בגן-  כאן


טפסים לתחילת השנה

אישור צילום - כאן

אישור פרסום תמונות הילד באינטרנט -כאן

בקשה לקבלת מידע והנחיות מרופא מטפל לתלמידים במצבי בריאות מיוחדים -כאן  

בקשת הורים למתן טיפול תרופתי בגן -  כאן.

הגשת בקשה לסייעת רפואית-  כאן

בקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת הגן - כאן.

הצהרת הורים על מצב בריאות ילדם -כאן

לקט לגננת- חוברת מידע כללי /האגף לחינוך קדם יסודי

פרטי הילד -הבאת ילד לגן והחזרתו מהגן -כאן

פותחים גן- לקט לגננת מתחילה

שחרור ילדי ט.ט.ח ב13:30 - כאן

שחרור ילד מהגן להמשך שהות בצהרון - כאן.

 

 


טפסים לשימוש הגננת - מקצועי

בקשה להעברה ממחוז למחוז או בתוך המחוז

בקשה לאישור תשלום משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים בגין בן משפחה

בקשה לאישור חופשה ללא תשלום

בקשה לאישור חופשה ללא תשלום בתוך שנת הלימודים

בקשת קצובת נסיעה - כאן

בקשת החזר נסיעה ללימודים-כאן

בקשת הצטרפות לקרן פנסיה-  כאן

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות -  כאן

בקשה לשינוי פרטים - כאן

בקשה לשינוי פרטי העסקה - כאן

בקשה מינוי/שינוי רשימת מוטבים לקרן השתלמות  לחץ כאן

בקשה למשיכת כספים של עו"ה שנפטר- כאן

דוח חודשי לגננת - כאן.

דו"ח תאונה לעובדי הוראה ומבקרים - כאן

דיווח על תאונת עבודה של גננת

 הצהרה על מחלת ילד- כאן

הצהרת עובד ממלא מקום  - כאן

טופס 101 -כאן

שאלון אישי לגננת ממלאת מקום לצירוף לדו"ח החודשי - כאן

ערעור על העברה יזומה

 עדכון פרטי חשבון בנק- כאן