תקנון הארגון

 ראשי / תקנון הארגון

התקנון אשר חל כיום על 'ארגון הגננות המחנכות' הוא התקנון הקבוע בחוק העמותות.

להלן קובץ ובו נוסח התקנון החדש,

אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של 'ארגון הגננות המחנכות'  ואושר אצל רשם העמותות.