תקנון הארגון

 ראשי / תקנון הארגון

התקנון אשר חל כיום על 'ארגון הגננות המחנכות' הוא התקנון הקבוע בחוק העמותות.

להלן התקנון, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של 'ארגון הגננות המחנכות' 

ואושר אצל רשם העמותות.