הסכמים ורפורמות

 ראשי / הסכמים ורפורמות

הסכם קיבוצי -אופק חדש 2008 כאן

הסכם קיבוצי [השלמה] אופק חדש 2012- כאן

הסכם קיבוצי 17.9.13-כאן

הסכם פנסיה- כאן

מפקחים באופק- כאן

הסכם למורי המכללות- כאן

עדכונים- כאן

שעות נוספות-כאן

רפורמת הסייעת השנייה כאן

מתווה דרגות חדש 2016 כאן

תמצית מתווה דרגות 2016- כאן

הסכם מדריכים 2016 כאן

הסכם השלמות (יפה בן דוד) 2017 כאן

הכנה לגננת לקראת הערכה מעצבת-כאן